Visi dan Misi

VISI dan MISI Masjid Jami’ Al-Ikhlash

VISI :

“Menjadikan Masjid Sebagai Sarana Ibadah yang Aman,  Nyaman dan Kondusif serta Sebagai Sarana Dakwah dan Pembinaan Ummat”

MISI :

  1. Memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid melalui kegiatan imaroh
  2. Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat melalui bidang ri’ayah
  3. Menyelenggarakan pembinaan ummat melalui kegiatan Majlis Ta’lim dan Peringatan Hari-hari Besar Islam
  4. Menyelenggarakan membina remaja masjid melalui kegitan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi ummat dan kegiatan kesenian